zaneee75.jpg

Advertisements

تصویر

zaneee137.jpg

تصویر

hijer azab

hijer azab

تصویر

shair

shair

Jab bhi aye to lage hai woh mujhe uktaaya hua,
Lekin aese ke palatt kar bhi na jana chahey..

تصویر